Home page > Aktuality > Sbírka Vojenského fondu solidarity ke Dni válečných veteránů

Sbírka Vojenského fondu solidarity ke Dni válečných veteránů

Vážení přátelé Vojenského fondu solidarity,

ve dnech 25. října–19. listopadu 2021 organizujeme tradiční rezortní sbírku při příležitosti Dne válečných veteránů, jehož mezinárodním symbolem je květ vlčího máku.

Získané peníze budou opět připsány na účet našeho fondu, z něhož je financována potřebná pomoc vojákyním a vojákům sloužícím v Armádě České republiky, u Vojenské policie, Vojenského zpravodajství, Hradní stráže a Vojenské kanceláře prezidenta republiky včetně příslušníků Aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky.

V loňském roce se takto podařilo získat rekordní částku ve výši 1 052 088 Kč. Velkou měrou přispěli do pokladniček vojáci a civilní zaměstnanci Ministerstva obrany ČR, nezanedbatelnou finanční částkou přispěla rovněž veřejnost.

Pevně věřím, že i letošní sbírka bude úspěšná.

Bližší informace o umístění putovních sbírkových pokladniček na vojenských útvarech a u vojenských zařízení získáte od vojáků-dobrovolníků, kterými jsou především vojenští kaplani a vrchní praporčíci. Seznam odběrných míst pro dobrovolné dárce z řad široké veřejnosti zveřejníme na webu a Facebooku Vojenského fondu solidarity. 

Poděkování za příspěvek do pokladničky VFS v podobě květu vlčího máku bude patřit všem dobrovolným dárcům, kterým není lhostejný osud našich vojáků vykonávajících náročnou službu doma i v zahraničí. Předem vám všem, kteří tuto akci podpoříte, ze srdce děkuji.

Díky vám můžeme pomáhat.

 

brig. gen. Lenka Šmerdová

předsedkyně výboru Vojenského fondu solidarity

Fotogalerie

Nahoru