Home page > JAK MOHU POŽÁDAT O POMOC

JAK MOHU POŽÁDAT O POMOC

JAKÝM ZPŮSOBEM LZE ŽÁDAT O POMOC FONDU?

 

Proces finanční pomoci z VFS je zahájen podáním PODNĚTU, který informuje o potenciálním klientovi - vojákovi/vojákyni v činné službě, který/která se ocitne v tíživé životní situaci.

Následná ŽÁDOST o finanční pomoc z VFS jž obsahuje detailní informace s popisem aktuální situace vojáka/vojákyně v činné službě, na jejichž základě je vytvořen konkrétní návrh finanční pomoci. 

PODNĚTY i ŽÁDOSTI o poskytnutí finanční pomoci z VFS se zasílají formou písemného podnětu na níže uvedené kontakty (poštou, e-mailem). V případě jakýchkoliv nejasností či doplňujících dotazů nás kontaktujte rovněž telefonicky.


 

KONTAKT: 

Vojenský fond solidarity 

Agentura personalistiky AČR 

Nám. Svobody 471/27

160 01 Praha 6

 

tel.: +420 973 216 339    +420 973 216 334     + 420 602 695 803

e-mail: vfs@army.cz


 

KDO MŮŽE PODNĚT A ŽÁDOST PODAT?

 

Podat PODNĚT může kdokoliv, kdo je přiměřeně obeznámen s reálnou situací potenciálního klienta nebo potenciální klient sám (voják/vojákyně v činné službě, popř. jeho rodinní příslušníci-osoby ze společné domácnosti, pozůstalí).

Podat ŽÁDOST může pouze voják/vojákyně v činné službě, který se ocitl/a v tíživé životní situaci, popř. jeho/její rodinní příslušníci (osoby ze společné domácnosti, pozůstalí) 

 

 

JAKÉ NÁLEŽITOSTI MUSÍ OBSAHOVAT PODNĚT?

 

PODNĚT musí obsahovat základní údaje o potencionálním klientovi a podrobný popis událostí zakládajících důvod podání tohoto podnětu.

Vzor oficiálního podnětu ke stažení naleznete zde:

PODNĚT K POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU VFS

 

 

JAKÉ NÁLEŽITOSTI MUSÍ OBSAHOVAT ŽÁDOST?

 

ŽÁDOST musí obsahovat podrobné údaje o příjmech a výdajích potenciálního klienta a číslo bankovního účtu, na které bude případný finanční prostředek z VFS odeslán.

Vzor oficiální žádosti ke stažení naleznete zde:

ŽÁDOST K POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU VFS

Nahoru