Home page > PODPOROVATELÉ FONDU

PODPOROVATELÉ FONDU

Představujeme naše významné podporovatele v kalendářním roce 2020 - vojenské útvary a zařízení, státní a soukromé organizace, společnosti a firmy, od kterých Vojenský fond solidarity obdržel finanční příspěvek, popř. věcný dar určený k propagaci. Patří jim naše srdečné poděkování za to, že výrazně podporují finanční stabilitu fondu a tím nám umožňují nadále pomáhat vojákům a jejich rodinám v těžkých životních situacích.