Home page > ODZNAK Vojenského fondu solidarity

ODZNAK Vojenského fondu solidarity

PÁR SLOV ÚVODEM...

Odznaky - drobné symbolické předměty, kterými se jejich nositel určuje, identifikuje... Nošení odznaků vyjadřujících příslušnost ke konkrétním organizacím či sdružením se již v minulosti těšilo velké pozornosti z řad vojáků i civilistů. Do popředí společenského zájmu se například v období první světové války dostaly odznaky, které odkazovaly na činnost Červeného kříže, respektive na pomoc věnovanou obětem války. Za účelem získání finančních prostředků pro potřebné začaly tehdy odznaky prodávat i další organizace a spolky zajišťující péči raněným a nemocným vojákům, válečným invalidům a jejich rodinám.

Svůj odznak coby symbol profesní hrdosti a stavovské cti profesionálních vojáků zřídil nyní i Vojenský fond solidarity, který pomáhá našim vojákům a jejich rodinám v těžkých životních situacích. Narozdíl od podobných odznaků z dob minulých ovšem tento není na prodej - je zdarma pro všechny dárce, kteří dlouhodobě každý měsíc přispívají do Vojenského fondu solidarity. Připnutý na vojenské uniformě hrdě vypovídá o svém nositeli, že patří k výjimečným lidem, který není lhostejný osud jeho kolegů. Odznak zdobící civilní oblečení svědčí o úctě jeho nositele k příslušníkům Armády České republiky a vyjadřuje rovněž osobní poděkování za jejich náročnou práci.

 

POPIS ODZNAKU VOJENSKÉHO FONDU SOLIDARITY

Předlohu pro odznak vytvořila Komise vojenských tradic a symboliky Vojenského historického ústavu Praha ve spolupráci s Vojenským fondem solidarity. Odznak má tvar kruhu o průměru 12 mm a je ražen z tombaku v povrchové úpravě starobronz.                                                                                     

Avers: Na středu odznaku je vyobrazen motiv vycházející ze znaku Vojenského fondu solidarity - podání rukou s úchopem za zápěstí, podložené zkříženými gotickými meči směřujícími hroty vzhůru. Při okraji je dvojité mezikruží. Hroty a hlavice mečů částečně zasahují do vnitřního mezikruží.        

Revers: Na reversu je umístěn pin k uchycení odznaku na oděv.

 

JAK MOHU ODZNAK VOJENSKÉHO FONDU SOLIDARITY ZÍSKAT?

Odznak náleží každému, kdo do Vojenského fondu solidarity pravidelně měsíčně přispívá déle než 12 měsíců, a to buď zasíláním části platu bezhotovostním způsobem (zaměstnanci resortu MO) nebo trvalým příkazem na účet Vojenského fondu solidarity ze svého peněžního ústavu.

Zájemci o odznak splňující výše uvedené podmínky vyplní čestné prohlášení, které je ke stažení zde:

Čestné prohlášení - vzor

Vyplněné čestné prohlášení se předává kaplanovi nebo vrchnímu praporčíkovi útvaru osobně, popř. elektronicky na email Vojenského fondu solidarity (scan čestného prohlášení na email vfs@army.cz). Civilní osoby posílají své čestné prohlášení elektronicky (scan na email vfs@army.cz).

 

JAK MI BUDE ODZNAK VOJENSKÉHO FONDU SOLIDARITY PŘEDÁN?

Příslušníci AČR a ostatní zaměstnanci resortu MO si svůj odznak budou moci vyzvednout po dohodě s příslušným kaplanem/vrchním praporčíkem. Civilním osobám bude odznak zaslán poštou.

 

JAKÁ PRAVIDLA PLATÍ PRO NOŠENÍ ODZNAKU VOJENSKÉHO FONDU SOLIDARITY?

Odznak je oficiálně zaveden do Seznamu dekorací povolených k nošení na vojenském stejnokroji, a proto platí pro jeho nošení jasná pravidla - odznak je určen do rohu levé klopy blůzy vz. 97. Civilní osoby mohou odznak upevnit na oděv dle svého uvážení. 

 

Pánská a dámská uniforma vz. 97 s Odznakem VFS