Home page > Aktuality > Finanční pomoc z Vojenského fondu solidarity pomůže prvnímu vojákovi

Finanční pomoc z Vojenského fondu solidarity pomůže prvnímu vojákovi

29.10.2015 • V úterý 27. října došlo k předání finanční pomoci z Vojenského fondu solidarity desátníku Stanislavu Vajdovi z 13. dělostřeleckého pluku Jince, který se kvůli těžkému onemocnění ocitl se svou manželkou a třemi malými dětmi ve velice tíživé situaci.

Na základě posouzení všech skutečností rozhodl jedenáctičlenný řídící výbor Vojenského fondu solidarity na svém zasedání 14. října o okamžité finanční pomoci osmadvacetiletému desátníku Stanislavu Vajdovi a jeho rodině. Šek s finanční pomocí mu přijela předat rotmistryně Jitka Novotná, terénní pracovnice Vojenského fondu solidarity z 13. dělostřeleckého pluku Jince. Po dobu tří měsíců mu bude zasíláno na účet dvanáct tisíc korun měsíčně.

Vzhledem k závažné diagnóze se musel desátník Stanislav Vajda v lednu tohoto roku vzdát vojenské služby v armádě a podstoupit navrhovanou chemoterapii a ozařování. Dostal se do velmi složité finanční situace, kterou se mu zpočátku dařilo řešit s pomocí rodiny a nejbližších příbuzných. Od letošního července však musela pětičlenná rodina, po odečtení nezbytných nákladů, vystačit s dvěma sty padesáti korunami měsíčně.

„Po upozornění na tento konkrétní případ řídící výbor fondu na svém zasedání rozhodl o poskytnutí okamžité finanční pomoci desátníku Vajdovi k překlenutí těžké situace, do které se ne vlastní vinou dostal, “ informoval zástupce náčelníka Generálního štábu AČR – Inspektor AČR a zároveň předseda Vojenského fondu solidarity generálmajor Jaroslav Kocián. Na případu desátníka Vajdy se ukazuje, že vzniklý fond je dobrým, efektivním a hlavně rychlým nástrojem, jenž pomáhá vojákům řešit jejich tíživou situaci téměř okamžitě. Při této příležitosti vyzval generál Kocián všechny vojáky, aby se do fondu svým příspěvkem zapojili. „Je to náš fond, a přispívat do něj bychom měli především my, vojáci, protože nikdy nevíme, kdy ho kdokoli z nás může potřebovat.“

Fond má prozatím dva hlavní partnery – Asociaci obranného a bezpečnostního průmyslu ČR a Vojenskou zdravotní pojišťovnu, díky které mohl nemocný voják podstoupit účinnou léčbu nádorového onemocnění v Protonovém centru jako její pojištěnec zdarma.

Stanislav Vajda: Peníze, které mi pomohly, chci do koruny vrátit - potřebovat je může zas někdo jiný

„Chtěl bych všem, kteří mě podporovali, moc poděkovat,“ říká sympatický a hlavně nesmírně skromný Stanislav Vajda, který má nejtěžší chvíle už za sebou a čekají ho nezbytné testy a magnetická rezonance, které prokážou účinnost léčby. „Velký dík, kromě rodiny, patří i klukům z mojí baterie, kteří mě nehodili přes palubu, ale psychicky mě drželi a byli se mnou neustále v kontaktu.“ Byl to také jeden z jeho kamarádů z baterie, četař Josef Zrostlík, který na jeho případ upozornil terénní pracovnici rotmistryni Jitku Novotnou, a ta následně kontaktovala armádní fond.

„Za pomoc fondu jsem velmi vděčný a hned jak mi to můj stav dovolí, chci se vrátit ke klukům z baterie, a se ženou jsme se dohodli, že kromě toho, že se staneme trvalými přispěvateli do fondu, tak bych chtěl všechny prostředky, které mi teď pomohly, do koruny vrátit, protože je může potřebovat zase někdo jiný,“ svěřuje se odhodlaně sympatický desátník a dodává, že podle prognózy lékařů by na sebe mohl vzít maskáče už v lednu příštího roku.

  • Vojenský fond solidarity vzniknul 9. března 2015 na základě podpisu dohody o spolupráci mezi příslušníky Armády České republiky, Vojenské policie, Vojenské kanceláře prezidenta republiky, Hradní stráže, Vojenského zpravodajství s Charitou České republiky. Cílem fondu je pomáhat vojákům v činné službě, jejich rodinám nebo pozůstalým, kteří se ocitli v tísni, ať už ze zdravotních či sociálních důvodů nebo dopadem životních katastrof, a to v situacích, které jsou jen obtížně řešitelné standardními prostředky a postupy.
  • Účelem Vojenského fondu solidarity je shromažďovat prostředky prostřednictvím finančních darů, které budou poukazovány na veřejnou sbírku Charity ČR.
  • Číslo účtu: 44665522/0800 variabilní symbol 918 – Vojenský fond solidarity.

Fotogalerie

Nahoru