Úvodní stránka > JAK MOHU PŘISPÍVAT FONDU

JAK MOHU PŘISPÍVAT FONDU

     Ekonomická dostatečnost fondu je rozhodujícím faktorem efektivity a smysluplnosti jeho existence. Je také pomyslným zrcadlem profesní hrdosti a stavovské cti profesionálních vojáků.

     Pravidelným přispíváním do fondu pomáháme sámi sobě. Každý zkušenější vojenský profesionál dobře ví, že životní a profesní filozofie, založená na přesvědčení "mně se nemůže nic stát" bohužel neodpovídá realitě.

 

Jak mohu přispívat?

  • Formou jednorázového příspěvku fyzické nebo právnické osoby na níže uvedený účet VFS.

  • Formou trvalého příspěvku na účet VFS (zaměstnanci rezortu MO) – prostřednictvím žádosti zaměstnance o zasílání části platu bezhotovostním způsobem (realizuje finanční orgán příslušné součásti rezortu MO - tiskopis viz příloha) na účet číslo 44665522/0800, variabilní symbol 918, specifický symbol = osobní číslo VZP (OZ, SZ)  (příspěvek nad 1000 Kč za kalendářní rok zakládá možnost uplatnit snížení základu  daně z příjmu fyzických osob***).

  • Formou trvalého příspěvku na účet VFS – trvalým příkazem ze svého peněžního ústavu na účet číslo 44665522/0800, variabilní symbol 918 (příspěvek nad 1000 Kč za kalendářní rok zakládá možnost uplatnit snížení základu  daně z příjmu fyzických osob***).

  • Přímou platbou na účet VFS v České spořitelně (zdarma, bez poplatku).

  • Složenkou na účet VFS na kterémkoliv poštovním úřadě.

  • Příspěvkem do sbírkové pokladničky VFS při vybraných společenských a sportovních akcích, zpravidla pořádaných rezortem MO (např. při příležitosti Dne veteránů, Dnů NATO apod.).

*** o potvrzení o finančním daru lze požádat na webu CHČR prostřednictvím elektronického formuláře: www.charita.cz/potvrzeni nebo e-mailem: dary@charita.cz, či na telefonním čísle: 296 243 344.

Nahoru