Home page > Základní dokumenty Vojenského fondu solidarity

Základní dokumenty Vojenského fondu solidarity

Zde je možné se seznámit s platnými základními dokumenty Vojenského fondu solidarity, podle kterých se řídí jeho aktivity. V souladu s jejich ustanoveními se také výbor Vojenského fondu solidarity rozhoduje o výši a formě poskytnutí pomoci klientům.

 

USTANOVUJÍCÍ DOKUMENTY:

Dohoda o vzájemné spolupráci mezi Ministerstvem obrany České republiky a Charitou Česká republika

Statut Vojenského fondu solidarity

 

VÝROČNÍ ZPRÁVY K ČINNOSTI VOJENSKÉHO FONDU SOLIDARITY:

Výroční zpráva Vojenského fondu solidarity za rok 2015

Výroční zpráva Vojenského fondu solidarity za rok 2016

Výroční zpráva Vojenského fondu solidarity za rok 2017

Výroční zpráva Vojenského fondu solidarity za rok 2018

Výroční zpráva Vojenského fondu solidarity za rok 2019

Výroční zpráva Vojenského fondu solidarity za rok 2020

Výroční zpráva Vojenského fondu solidarity za rok 2021

Nahoru