Home page > STAV ÚČTU KE DNI 31. SRPNA 2023

STAV ÚČTU KE DNI 31. SRPNA 2023

Vojenský fond solidarity je spravován v rámci veřejné sbírky pro Českou republiku, konané na základě osvědčení Magistrátu hlavního města Prahy S-MHMP/819810/2012 na dobu neurčitou.

Provozovatelem veřejné sbírky a správcem sbírkového účtu Vojenského fondu solidarity č. 44665522/0800 je Charita Česká republika.

V rámci veřejné sbírky pro Českou republiku je Vojenský fond solidarity veden pod variabilním symbolem 918. Pod tímto variabilním symbolem bylo za rok 2020 zpracováno 21 150 účetních položek.

 

PŘÍJMY A VÝDAJE VOJENSKÉHO FONDU SOLIDARITY

  • veškeré níže uvedené příjmy Vojenského fondu solidarity pochází výhradně z darů fyzických a právnických osob;
  • veškeré níže uvedené výdaje Vojenského fondu solidarity byly použity výhradně jako finanční dary dětem - sirotkům po zahynulých vojácích při výkonu služby a ostatním klientům - vojákům v činné službě nebo jejich blízkým, kteří se ocitli ne vlastní vinou v tíživé životní situaci;

  • výdaje spojené s organizováním sbírkové činnosti* jsou vynakládány v nezbytně nutné minimální výši.

 

CELKOVÝ STAV ÚČTU VOJENSKÉHO FONDU SOLIDARITY KE DNI 31. 8. 2023:

36 687 166,74 Kč

ROK 2023 PŘÍJMY VÝDAJE POČET DARŮ
leden 535 035,49 Kč - 99 200 Kč 2 353
únor 423 864,49 Kč - 390 000 Kč 2 306
březen 412 935,71 Kč - 24 800 Kč 2 349
duben 1 279 311,85 Kč - 240 000 Kč 2 284
květen 531 292,51 Kč - 45 000 Kč 2 340
červen

717 397,49 Kč

- 0 Kč 2 308
červenec 416 244,60 Kč - 75 000 Kč 2 305
srpen 595 443,85 Kč - 0 Kč 2 319
září      
říjen      
listopad      
prosinec      
CELKEM 4 911 525,99 Kč - 874 000 Kč 18 564
 

PŘEHLED FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZÍSKANÝCH A VYDANÝCH VOJENSKÝM FONDEM SOLIDARITY V OBDOBÍ 2015-2021:

 

Rok

Hrubý výtěžek sbírky

Náklady spojené s realizací sbírky *)

Čistý výtěžek sbírky

Použité prostředky v souladu s účelem sbírky

Prostředky k využití dle účelu sbírky (kumulativně)

2015

1 591 925,90

79 596,30 Kč

1 512 329,61 Kč

24 000,00 Kč

1 488 329,61 Kč

2016

2 362 849,57 Kč

118 142,48 Kč

2 244 707,09 Kč

690 000,00 Kč

3 043 036,70 Kč

2017

2 894 799,30 Kč

144 739,97 Kč

2 750 059,34 Kč

321 627,00 Kč

5 471 469,03 Kč

2018

14 458 786,87 Kč

722 939,34 Kč

13 735 847,53 Kč

10 497 609,00 Kč

8 709 707,56 Kč

2019 5 888 844,82 Kč 294 442,24 Kč 5 594 402,58 Kč 649 589,00 Kč 13 654 521,14 Kč
2020 6 550 362,42 Kč 327 518,12 Kč 6 222 844,30 Kč 1 107 000,00 Kč 18 770 365,44 Kč
2021 8 181 126,84 Kč 409 056,34 Kč 7 772 070,50 Kč 750 900 Kč 25 791 535,93 Kč
2022 9 088 927,49 Kč 454 446,37 Kč 8 634 481,12 Kč 1 530 800 Kč 32 895 217,05 Kč

* v souladu s ustanovením § 23, odst. 2 zákona číslo 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách

 

VÝROČNÍ ZPRÁVY VOJENSKÉHO FONDU SOLIDARITY ZA OBDOBÍ 2015-2021:

 

Výroční zpráva Vojenského fondu solidarity za rok 2015

Výroční zpráva Vojenského fondu solidarity za rok 2016

Výroční zpráva Vojenského fondu solidarity za rok 2017

Výroční zpráva Vojenského fondu solidarity za rok 2018

Výroční zpráva Vojenského fondu solidarity za rok 2019

Výroční zpráva Vojenského fondu solidarity za rok 2020

Výroční zpráva Vojenského fondu solidarity za rok 2021

Nahoru