Home page > STAV ÚČTU KE DNI 31. PROSINCE 2021

STAV ÚČTU KE DNI 31. PROSINCE 2021

Vojenský fond solidarity je spravován v rámci veřejné sbírky pro Českou republiku, konané na základě osvědčení Magistrátu hlavního města Prahy S-MHMP/819810/2012 na dobu neurčitou.

Provozovatelem veřejné sbírky a správcem sbírkového účtu Vojenského fondu solidarity č. 44665522/0800 je Charita Česká republika.

V rámci veřejné sbírky pro Českou republiku je Vojenský fond solidarity veden pod variabilním symbolem 918. Pod tímto variabilním symbolem bylo za rok 2020 zpracováno 21 150 účetních položek.

 

PŘÍJMY A VÝDAJE VOJENSKÉHO FONDU SOLIDARITY

  • veškeré níže uvedené příjmy Vojenského fondu solidarity pochází výhradně z darů fyzických a právnických osob;
  • veškeré níže uvedené výdaje Vojenského fondu solidarity byly použity výhradně jako finanční dary dětem - sirotkům po zahynulých vojácích při výkonu služby a ostatním klientům - vojákům v činné službě nebo jejich blízkým, kteří se ocitli ne vlastní vinou v tíživé životní situaci;

  • výdaje spojené s organizováním sbírkové činnosti* jsou vynakládány v nezbytně nutné minimální výši.

 

CELKOVÝ STAV ÚČTU VOJENSKÉHO FONDU SOLIDARITY KE DNI 31. 12. 2021:

25 535 035,93 Kč

ROK 2021 PŘÍJMY VÝDAJE POČET DARŮ
leden 623 636,00 Kč - 175 000,00 Kč 2024
únor 340 903,00 Kč - 97 000,00 Kč 2022
březen 309 467, 00 Kč - 38 000,00 Kč 2107
duben 343 573,00 Kč - 50 000,00 Kč 2064
květen 739 437,00 Kč - 15 000,00 Kč 2088
červen

627 488,00 Kč

- 0,00 Kč 2085
červenec 474 737,00 Kč - 30 000,00 Kč 2078
srpen 400 115,00 Kč - 0,00 Kč 2085
září 508 445,00 Kč - 0,00 Kč 2077
říjen 336 473,00 Kč - 23 000,00 Kč 2078
listopad 669 934,86 Kč - 86 000,00 Kč 2274
prosinec 2 531 772,11 Kč - 236 900 Kč 2236
CELKEM 7 905 980,97 Kč - 750 900,00 Kč 25 218
 

PŘEHLED FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZÍSKANÝCH A VYDANÝCH VOJENSKÝM FONDEM SOLIDARITY V OBDOBÍ 2015-2020:

 

Rok

Hrubý výtěžek sbírky

Náklady spojené s realizací sbírky *)

Čistý výtěžek sbírky

Použité prostředky v souladu s účelem sbírky

Prostředky k využití dle účelu sbírky (kumulativně)

2015

1 591 925,90

79 596,30 Kč

1 512 329,61 Kč

24 000,00 Kč

1 488 329,61 Kč

2016

2 362 849,57 Kč

118 142,48 Kč

2 244 707,09 Kč

690 000,00 Kč

3 043 036,70 Kč

2017

2 894 799,30 Kč

144 739,97 Kč

2 750 059,34 Kč

321 627,00 Kč

5 471 469,03 Kč

2018

14 458 786,87 Kč

722 939,34 Kč

13 735 847,53 Kč

10 497 609,00 Kč

8 709 707,56 Kč

2019 5 888 844,82 Kč 294 442,24 Kč 5 594 402,58 Kč 649 589,00 Kč 13 654 521,14 Kč
2020 6 550 362,42 Kč 327 518,12 Kč 6 222 844,30 Kč 1 107 000,00 Kč 18 770 365,44 Kč

* v souladu s ustanovením § 23, odst. 2 zákona číslo 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách

 

VÝROČNÍ ZPRÁVY VOJENSKÉHO FONDU SOLIDARITY ZA OBDOBÍ 2015-2019:

 

Výroční zpráva Vojenského fondu solidarity za rok 2015

Výroční zpráva Vojenského fondu solidarity za rok 2016

Výroční zpráva Vojenského fondu solidarity za rok 2017

Výroční zpráva Vojenského fondu solidarity za rok 2018

Výroční zpráva Vojenského fondu solidarity za rok 2019

Výroční zpráva Vojenského fondu solidarity za rok 2020

Nahoru