Home page > JAK MOHU PŘISPÍVAT FONDU

JAK MOHU PŘISPÍVAT FONDU

Ekonomická dostatečnost fondu je rozhodujícím faktorem efektivity a smysluplnosti jeho existence. Je také pomyslným zrcadlem profesní hrdosti a stavovské cti profesionálních vojáků.

Pravidelným přispíváním do fondu pomáháme sami sobě. Každý zkušenější vojenský profesionál dobře ví, že životní a profesní filozofie, založená na přesvědčení "mně se nemůže nic stát" bohužel neodpovídá realitě.

 

JAK MOHU PŘISPÍVAT?

 

JEDNORÁZOVÝ PŘÍSPĚVEK NA ÚČET VFS - FYZICKÁ NEBO PRÁVNICKÁ OSOBA

ČÍSLO ÚČTU: 44665522/0800

VARIABILNÍ SYMBOL: 918