Home page > Aktuality > Závěr roku 2016 ve Vojenském fondu solidarity

Závěr roku 2016 ve Vojenském fondu solidarity

Vnitroresortní veřejná sbírka ke Dni válečných veteránů.

Říjen - listopad 2016 • Myšlenka uspořádat vnitrorezortní sbírku Vojenského fondu solidarity při příležitosti Dne válečných veteránů se osvědčila. Nemalou zásluhu na úspěšné realizaci veřejné sbírky mají Spolek pro euroatlantickou spolupráci JAGELLO 2000 Ostrava a společnost TATRA TRUCKS, a.s. Kopřivnice. Bez jejich nezištného přispění by nebylo možné dárcům věnovat vlčí mák, symbol Dne válečných veteránů. Děkujeme.

Listopad 2016 • Vnitroresortní veřejnou sbírku u příležitosti Dne válečných veteránů uspořádal v říjnu a listopadu Vojenský fond solidarity. Po jednotlivých součástech resortu putovalo celkem 62 sbírkových pokladniček, které si vzali na starost vojáci v činné službě převážně z řad vrchních praporčíků a vojenských kaplanů. Výtěžek sbírky činil celkem 579 085 Kč. Všem přispěvatelům patří poděkování.

 

A na samotný závěr roku ...

Pomoc dětem – sirotkům po vojácích, kteří zemřeli při výkonu služby

Prosinec 2016 • Stejně jako v loňském roce rozhodl výbor Vojenského fondu solidarity o finanční pomoci dětem vojáků, kteří službě obětovali to nejcennější – svůj život. Před Vánocemi obdrželo 23 dětí, kterým se snaží fond alespoň touto cestou zkvalitňovat jejich život, finanční příspěvek.

Společnost ČEPRO, a.s. naším aktivním přispěvatelem

Prosinec 2016 • Společnost ČEPRO, a.s. uspořádala v závěru uplynulého roku veřejnou sbírku u čerpacích stanic EuroOil ve prospěch Vojenského fondu solidarity. Do sbírky přispěli i zaměstnanci společnosti ČEPRO, a.s. Sbírka dosáhla celkové výše 100 000 Kč. Děkujeme společnosti ČEPRO, a.s. a všem přispěvatelům.

Armádní muzeum Žižkov (Vojenský historický ústav Praha)

Prosinec 2016 • V posledním čtvrtletí roku 2016 (říjen – prosinec) darovali návštěvníci do pokladničky trvale umístěné v Armádním muzeu Žižkov v Praze celkem 36 000 Kč a 63,50 €. Jménem klientů Vojenského fondu solidarity děkujeme všem dárcům a zaměstnancům muzea za ochotu a vstřícnost.

Letecké služby Hradec Králové, a.s. znovu přispěla

Prosinec 2016 • Dalším příspěvkem ve výši 20 000 Kč se akciová společnost Letecké služby Hradec Králové zařadila mezi pravidelné dárce Vojenskému fondu solidarity. Děkujeme za podporu jménem našich klientů.

Fotogalerie

Nahoru