Home page > Aktuality > Východočeský klub přátel vojenské techniky podpořil Vojenský fond solidarity

Východočeský klub přátel vojenské techniky podpořil Vojenský fond solidarity

Organizace, která vznikla právě před 20 lety, se věnuje obnově a provozu historických kusů vojenské techniky, pořádání závodů a srazů veteránů i poskytování pomoci při živelních pohromách. Nyní se jeho členové rozhodli podpořit skrze fond naše vojáky a jejich rodiny, které se ocitnou v těžké životní situaci.

Východočeský klub přátel vojenské techniky se pravidelně podílí na řadě atraktivních akcí pro širokou veřejnost a organizuje srazy vojenské historické techniky ve vojenském prostoru v Josefově. Kromě toho také pomáhá v rámci spolupráce s Ministerstvem životního prostředí při obnově a ochraně vzácných biotopů v přírodním parku Na Plachtě II.

Děkujeme členům tohoto klubu, kteří Vojenskému fondu solidarity společně věnovali finanční dar ve výši 12 000 Kč. Díky vám můžeme pomáhat.


 

Fotogalerie

Nahoru