Home page > Aktuality > Veřejná rezortní sbírka při příležitosti Dne válečných veteránů s podporou spolku JAGELLO 2000 přinesla své ovoce

Veřejná rezortní sbírka při příležitosti Dne válečných veteránů s podporou spolku JAGELLO 2000 přinesla své ovoce

Listopad 2017 - Veřejná rezortní sbírka při příležitosti Dne válečných veteránů s podporou spolku JAGELLO 2000, která se uskutečnila na přelomu měsíce října a listopadu 2017 vydala svůj poklad. V drtivé většině vojáci a zaměstnanci rezortu ministerstva obrany, ale i občané z řad civilní veřejnosti dokázali nashromáždit do pokladniček pro Vojenský fond solidarity celkem 696 448 Kč (včetně převodu cizí měny 11$ a 56 €). Pro úplnost uvádím, že jsme kuriózně získali i 2 lithiové baterie č. 3032 (bohužel vybité) a jeden (již neplatný) padesátihaléř.

Velké poděkování patří vojákům - dobrovolníkům z řad vojenských kaplanů a vrchních praporčíků (ale nejen jim), kteří si vzali na starost vlastní realizaci sbírky v útvarech a zařízeních rezortu MO.

Jménem klientů a výboru VFS děkujeme všem přispěvatelům.

Fotogalerie

Nahoru