Home page > Aktuality > Poprvé zasedal řídící výbor Vojenského fondu solidarity

Poprvé zasedal řídící výbor Vojenského fondu solidarity

3.4.2015 • Ve středu 1. dubna poprvé zasedal stálý řídící výbor Vojenského fondu solidarity (VFS), jehož cílem je pomáhat vojákům z povolání, jejich rodinám nebo pozůstalým v tísni. Jednání svolal předseda výboru generálmajor Jaroslav Kocián, zástupce náčelníka Generálního štábu - Inspektor AČR, s cílem oficiálně ustanovit stálé členy výboru, schválit plán činnosti řídícího výboru VFS na rok 2015.

Na úvod zasedání výboru vystoupil Mons. Tomáš Holub, generální sekretář České biskupské konference s poděkováním: „Chtěl bych poděkovat zástupcům armády, že oslovili ke spolupráci na fondu solidarity právě Charitu ČR a potažmo tedy i Českou biskupskou konferenci. Velmi jsem přivítal tuto iniciativu armády a jsem moc rád, že to byla právě armáda, která bez vnějších impulsů se rozhodla jít právě za námi. Přeji tomuto fondu, aby se stal výkladní skříní naší vzájemné spolupráce.“

Předseda výboru generál Kocián poté představil pravidla naplňování dohody o spolupráci mezi vojáky a Charitou ČR. Účelem Vojenského fondu solidarity je shromažďovat prostředky prostřednictvím finančních darů na pomoc potřebným. „Na prvním místě je pro nás nyní udržitelnost tohoto fondu. Rád bych, aby si každý voják uvědomil, že jak praví motto našeho fondu - jednou i on může potřebovat tuto pomoc. Tam, kde končí působnost zákona 221/ 1999 Sb. o vojácích z povolání a sociální výpomoc Fondu kulturních a sociálních potřeb, tam začíná sféra Vojenského fondu solidarity,“ uvedl generál Kocián.

Do fondu lze přispívat různými způsoby. Charita ČR poskytne pro akce na veřejnosti Armády ČR své oficiální kasičky, které tak budou vždy dostupné dárcům. Lze také přispívat na účet Charity ČR s variabilním symbolem věnovaným přímo na Vojenský fond solidarity a takto přispívat i ze zahraničí nebo pravidelně například trvalým příkazem z bankovního účtu.

„Za půl roku jsme již udělali mnoho práce, která není příliš vidět, ale o to víc byla důležitá. Rád bych poděkoval za armádu vrchnímu praporčíkovi AČR štábnímu praporčíkovi Petrovi Seifertovi. Dnešním dnem se mění teorie v praxi a VFS se stává účinným nástrojem pro řešení tíživých situací vojáků z povolání,“ uvedl Jakub Líčka zástupce Charity ČR.

„První zasedání řídícího výboru splnilo svůj cíl. V rámci našeho jednání jsme se usnesli na všech předložených bodech jarního zasedání. Doufám, že si vojáci uvědomí, že i malá investice může velice pomoci jim nebo jejich blízkým a příspěvky do fondu se stanou pro ně samozřejmostí,“ komentoval první oficiální zasedání fondu generál Kocián.

Fotogalerie

Nahoru