Home page > Aktuality > Č. účtu 44665522/0800 VS 918 – to je Vojenský fond solidarity. Bude pomáhat vojákům a jejich blízkým, kteří se ocitli v tíživé situaci

Č. účtu 44665522/0800 VS 918 – to je Vojenský fond solidarity. Bude pomáhat vojákům a jejich blízkým, kteří se ocitli v tíživé situaci

9.3.2015 • V pondělí 9. března 2015 podepsal náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Petr Pavel v pražském Arcibiskupském paláci jménem příslušníků AČR, Vojenské policie, Vojenské kanceláře prezidenta republiky, Hradní stráže a Vojenského zpravodajství dohodu o spolupráci s Charitou ČR zastoupenou jejím ředitelem Lukášem Curylem. Na základě podpisu této dohody o spolupráci byl k tomuto dni založen Vojenský fond solidarity, platforma, která je neformálním uskupením. Cílem Vojenského fondu solidarity bude pomáhat vojákům z povolání, jejich rodinám nebo pozůstalým, kteří se ocitli v tísni, ať už ze zdravotních či sociálních důvodů nebo dopadem životních katastrof, a to v situacích, které jsou jen obtížně řešitelné standardními prostředky a postupy. Účelem Vojenského fondu solidarity je shromažďovat prostředky prostřednictvím finančních darů, které budou poukazovány na veřejnou sbírku CHČR č. účtu 44665522/0800 a k tomu zřízeného samostatného variabilního symbolu 918 – Vojenský fond solidarity.

„Potřebujeme trvalý nástroj, který dokáže pomoci všem vojákům, kteří se dostanou do tíživé situace, nebo budou zraněni, a pokud přijdou o život při výcviku či v operacích, tak také jejich blízkým,“ uvedl generál Pavel, který inicioval založení tohoto fondu. „Pro mě má dnešní den velký význam. Po mnoha letech se podařilo, i přes mnoho legislativních překážek prosadit dobrou myšlenku. A já bych velmi rád poděkoval všem, kteří se na přípravě fondu podíleli. Rád bych poděkoval zejména Charitě za to, že našla odvahu do toho s armádou jít, protože spojení charity s armádou může vypadat na první pohled riskantně,“ konstatoval generál Pavel po podpisu dohody.

"Spolupráce s AČR je pro nás ve všech směrech velkou výzvou. Nevnímáme ji jako represivní složku moci, ale naopak. V mnohém jsou naše snahy společné. S jednotlivými složkami armády se potkáváme jak doma při likvidaci následků přírodních katastrof (např. povodně), tak v zahraničí při řešení následků válečných konfliktů či humanitárních katastrof," řekl ředitel Charity ČR Lukáš Curyl.

Podpisu dohody byl přítomen také arcibiskup pražský, metropolita a primas český a předseda České biskupské konference kardinál Dominik Duka. Česká biskupská konference je zřizovatelem Charity ČR. „Jak naše armáda, tak církev, přicházejí pro mnoho lidí ke slovu vždy až tehdy, kdy jde do tuhého, v nějakých krizových momentech. Tato podobnost spoluutváří jakousi vzájemnou důvěru mezi námi. Na základě předchozí spolupráce chceme i do budoucna společně pomáhat těm, kdo při obraně naší vlasti či našich hodnot sami ztratí zdraví anebo po sobě zanechají opuštěnou rodinu. Církev tak plní úkol svého zakladatele Ježíše Krista, který řekl, že nepřišel, aby se mu sloužilo, ale přišel sloužit,“ uvedl kardinál Duka.

Fond bude na základě uzavřené dohody spolukoordinovat pro vojáky Charita České republiky, která již v létě loňského roku zastřešovala sbírku organizovanou pro pozůstalé vojáků, kteří zahynuli v Afghánistánu po útoku sebevražedného atentátníka v červenci 2014. Na veřejnou sbírku č. účtu 44665522/0800, se samostatným VS 918 – Vojenský fond solidarity mohou přispívat všichni, kterým není osud našich vojáků lhostejný. Činnost Vojenského fondu solidarity bude řízena jedenáctičlenným stálým řídícím výborem s poměrným zastoupením z řad důstojnického a praporčického sboru ze složek AČR, Vojenské kanceláře prezidenta republiky, Hradní stráže, Vojenského zpravodajství, Vojenské policie, dále z CHČR a nezávislého subjektu a také dvěma nestálými členy. Posledně jmenovaní budou z řad praporčíků a kaplanů od konkrétního útvaru, jehož vojákovi či rodině bude směrována pomoc. Členové výboru budou hlasováním rozhodovat o přidělení pomoci v souladu s účelem veřejné sbírky. Tomuto procesu bude předcházet tzv. sociální šetření a teprve na základě jeho výsledku rozhodne řídící výbor o přidělení či nepřidělení finanční pomoci. Podle dohody bude možné 5 % výtěžku fondu věnovat také na jeden až dva humanitární či jiné projekty CHČR v rámci České republiky.

 

Fotogalerie

Nahoru