Home page > JAK MOHU POŽÁDAT O POMOC

JAK MOHU POŽÁDAT O POMOC

JAKÝM ZPŮSOBEM LZE ŽÁDAT O POMOC FONDU?

Proces finanční pomoci z VFS je zahájen podáním podnětu, který informuje o potenciálním klientovi - vojákovi/vojákyni v činné službě, který/která se ocitne v tíživé životní situaci.

Následná žádost o finanční pomoc z VFS jž obsahuje detailní informace s popisem aktuální situace vojáka/vojákyně v činné službě, na jejichž základě je vytvořen konkrétní návrh finanční pomoci. 

Podněty i žádosti o poskytnutí finanční pomoci z VFS se zasílají formou písemného podnětu na níže uvedené kontakty (poštou, e-mailem). V případě jakýchkoliv nejasností či doplňujících dotazů nás kontaktujte rovněž telefonicky.

 

 

KDO MŮŽE PODNĚT A ŽÁDOST PODAT?

Podat podnět může kdokoliv, kdo je přiměřeně obeznámen s reálnou situací potenciálního klienta nebo potenciální klient sám (voják/vojákyně v činné službě, popř. jeho rodinní příslušníci-osoby ze společné domácnosti, pozůstalí).

Podat žádost může pouze voják/vojákyně v činné službě, který se ocitl/a v tíživé životní situaci, popř. jeho/její rodinní příslušníci (osoby ze společné domácnosti, pozůstalí) 

 

 

JAKÉ NÁLEŽITOSTI MUSÍ OBSAHOVAT PODNĚT?

Podnět musí obsahovat základní údaje o potencionálním klientovi a podrobný popis událostí zakládajících důvod podání tohoto podnětu.

Vzor oficiálního podnětu naleznete zde:

PODNĚT K POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z VFS

 

JAKÉ NÁLEŽITOSTI MUSÍ OBSAHOVAT ŽÁDOST?

Žádost musí obsahovat podrobné údaje o příjmech a výdajích potenciálního klienta a číslo bankovního účtu, na které bude případný finanční prostředek z VFS odeslán.

Vzor oficiální žádosti naleznete zde:

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z VFS

 

KONTAKT:

Vojenský fond solidarity

Agentura personalistiky AČR

Nám. Svobody 471/27, 160 01 Praha 6

 

e-mail: vfs@army.cz

tel.: +420 973 216 339    +420 973 216 334     + 420 602 695 803

 

Nahoru