Úvodní stránka > Aktuality > Z médií: "Na Dnech NATO můžete přispět do Vojenského fondu solidarity"

Z médií: "Na Dnech NATO můžete přispět do Vojenského fondu solidarity"

Návštěvníci Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR budou mít opět příležitost podpořit vojáky a jejich rodiny v těžkých životních situacích skrze Vojenský fond solidarity (VFS). Ten bude mít v areálu rozmístěnou čtveřici pokladniček, do nichž budou lidé moci přispět libovolnou finanční částkou.

Již více než tři roky poskytuje Vojenský fond solidarity pomoc vojákům a jejich rodinným příslušníkům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Vybrané finanční dary směřují například na podporu kvality života dětí vojáků, kteří při plnění služebních povinností zahynuli nebo byli zraněni a mají trvalé následky. Hlavním cílem je tak skrze finanční podporu zmírňovat negativní sociální dopady tohoto těžkého období, do něhož se vojáci a jejich rodiny ne vlastní vinou dostali. 

„Vojenský fond solidarity je tu pro vojáky, vznikl, aby pomáhal jim i jejich rodinám okamžitě, kdykoliv se ocitnou v tíživé životní situaci. Pokud voják do fondu pravidelně přispívá, svědčí to o jeho profesionálním postoji, vřelém vztahu ke kamarádům, kolegům, ke každému jednomu z nich,“ zdůrazňuje předsedkyně výboru VFS brigádní generálka Lenka Šmerdová. „Naopak dary od firem, společností nebo fyzických osob mimo rezort obrany jsou gestem podpory a sounáležitosti. Není podstatná výše příspěvku, každý příspěvek pomůže,“ poznamenává brig. gen. Šmerdová.

V současné době až do 31. srpna také probíhá mimořádná sbírka VFS organizovaná ve prospěch rodin tří našich vojáků, kteří padli 5. srpna 2018 v Afghánistánu a v níž bylo dosud vybráno neuvěřitelných 8 589 558 Kč. Zájemci mohou své příspěvky zasílat na účet VFS: číslo účtu: 44665522/0800, variabilní symbol: 918.

Mohou též využít dárcovské SMS ve tvaru DMS VFS 30 nebo DMS VFS 60 nebo DMS VFS 90 na číslo 87777, tedy dle částky, kterou chtějí věnovat.

Na mošnovském letišti se pak budou nacházet čtyři pokladničky VFS, do nichž návštěvníci budou moci vložit libovolnou částku, a tak vyjádřit svou podporu příslušníkům Armády ČR a jejich rodinám, jež si prochází nelehkým životním obdobím. Ti, kteří by raději využili bankovního převodu, mohou finanční příspěvek zaslat na výše uvedený účet.

Vojenský fond solidarity obdržel za rok 2017 celkem 3 867 darů od fyzických a právnických osob ve výši 2 861 198 Kč, přičemž vnitrorezortní sbírka, jež byla organizována ke Dni válečných veteránů mezi vojáky a zaměstnanci rezortu ministerstva obrany s podporou spolku Jagello 2000, přinesla do fondu celkem 696 448 Kč. Od počátku letošního roku pak byla v programu péče o vojáky a jejich rodiny v tíživé životní situaci poskytnuta pomoc pěti klientům v podobě finančních darů v celkovém objemu 444 560 Kč.

Zdroj:

https://www.natodays.cz/zpravy/na-dnech-nato-muzete-prispet-do-vojenskeho-fondu-solidarity 22. 8. 2018

Fotogalerie

Nahoru