Home page > Aktuality > Vyhodnocení sbírky VFS organizované u příležitosti Dne válečných veteránů

Vyhodnocení sbírky VFS organizované u příležitosti Dne válečných veteránů

Největší resortní sbírka, kterou při příležitosti Dne válečných veteránů již tradičně organizuje Vojenský fond solidarity, letos proběhla navzdory nepříznivé situaci způsobené epidemií koronaviru. Přestože pro nás bylo velkou výzvou pustit se za výrazně ztížených podmínek do takto rozsáhlé akce, dnes již víme, že jsme udělali správné rozhodnutí. Výtěžek sbírky nejen, že prolomil magickou hranici jednoho milionu korun, ale dokonce i překonal výtěžek z loňského roku. Celková částka? 1 052 088 Kč!

Akce probíhala od 26. října do 22. listopadu a stejně jako v předchozích letech ji VFS organizoval v osvědčené spolupráci s vojenskými útvary a zařízeními napříč celým resortem MO. Standartní průběh sbírky komplikovala složitá covidová situace, která zasáhla do života i vojákům, kteří plnili a plní nestandardní úkoly mimo svoje jednotky. V neposlední řadě se sbírky také dotklo zrušení řady kulturních a společenských akcí, které se u příležitosti oslav Dne válečných veteránů tradičně konají.

S rozmístěním pokladniček a propagací sbírky nám opět pomáhali především vojáci vojenských útvarů a zařízení, a to převážně z řad vrchních praporčíků a kaplanů. Je to často právě jejich osobní zásluha, že se jim daří získat pro dobrou věc tolik dobrovolných dárců. Za jejich nezištné nasazení a čas, který sbírce věnovali, jim proto patří naše srdečné poděkování.

Máme velkou radost z toho, že i přes všechny komplikace se do sbírky nově zapojily další subjekty, konkrétně: příslušníci pardubického Centra podpory operací, Letecké záchranné služby Líně, Vojenského výcvikového prostoru Boletice, týmu Chytré karantény a házenkáři HC Dukla Praha. Výrazné rozšíření sbírky představuje podpora krajských vojenských velitelství v Praze, Brně, Olomouci, Plzni, Liberci, Pardubicích, Ústí nad Labem, Jihlavě a Karlových Varech – všude tady si mohli svůj vlčí mák vyzvednout i zájemci z řad široké veřejnosti. V Praze nás nově výrazně podpořilo Rekrutační středisko Čechy a 12 poboček sítě kaváren Starbucks, které pro VFS získaly krásnou částku 31 280 Kč i přes částečné uzavření provozoven. Vlčí máky s pokladničkou se poprvé objevily také u čerpací stanice Motrans ve Střílkách, jejíž provozovatelé se hrdě hlásí k podpoře našich válečných veteránů. Sbírku nově podpořilo i Muzeum T.G.M. Rakovník společně s organizátory projektu 1620 – Cesta k porážce. Fanoušky historie vyzvali, aby se k nim připojili a v rámci připomínek válečných událostí starých 400 let vzpomenuli i na ty, kteří nyní obětují své pohodlí a riskují své životy proto, abychom my mohli žít v bezpečí a míru.

Je nám velkou ctí a potěšením, že se vlčí máky VFS objevily na klopách a šatech našich nejvyšších státních představitelů – v Senátu Parlamentu České republiky a Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Myšlenky k uspořádání sbírky na ustanovujícím zasedání Senátu se ujal přímo předseda RNDr. Miloš Vystrčil, v Poslanecké sněmovně ji osobně zabezpečila Mgr. Jana Černochová, předsedkyně výboru pro obranu. Na pomoc vojákům a jejich rodinám v těžké životní situaci darovali senátoři částku 17 210 Kč, poslanci mezi sebou vybrali celkem 34 250 Kč.

Do sbírkové pokladničky přispěli i zaměstnanci Městského úřadu Praha 2 a dobrovolní dárci, kteří 11. listopadu zavítali na náměstí Míru. Místní starostka Mgr. Jana Černochová zde ve spolupráci s příslušníky pěší roty Aktivní zálohy při KVV Praha – Středočeský kraj organizovala tradiční připomínku Dne válečných veteránů, byť v mnohem skromnější podobě, než jakou si pamatujeme z předchozích let. Za jediný den se zde podařilo vybrat 16 534 Kč. Poděkování si zaslouží všichni, kteří se v křížovém háji před kostelem svaté Ludmily zastavili, aby umístili pamětní dřevěný křížek a uctili tak památku našich padlých válečných veteránů.

Již druhým rokem naši sbírku intenzivně podporuje Československá obec legionářská. I když  plánované vzpomínkové akce na veřejnosti byly zrušeny, její členové vzdali hold našim hrdinům alespoň individuálně položením květin a zapálením svící. Pomáhali nám rovněž s distribucí vlčích máků na veřejnosti a sbírku podpořili krásnou částkou ve výši 33 897 Kč.

Během listopadových dní o sobě dalo výrazně vědět nově vznikající Komunitní centrum pro válečné veterány v Praze. Parta mladých srdcařů odvedla opravdový kus práce a ve prospěch fondu se jim podařilo vybrat  39 968 Kč.

Sbírku bychom nemohli realizovat, kdyby nás nepodpořili sponzoři, kteří zakoupili vlčí máky určené pro všechny dobrovolné dárce – společnost Inversor Global s.r.o., Charita Česká republika, Vojenská zdravotní pojišťovna, Československá obec legionářská, Volareza, Bohemia Air Soft, a Vojenský technický ústav.

S poděkováním nesmíme zapomenout také na výrobce.  Naše vlčí máky s trikolorou se rodí ve Velkém Šenově v severních Čechách. Již pět let je pro nás vyrábí firma CENTROFLOR a každoročně zde pod rukama jejich zaměstnanců „vykvete“ na 20 000 rudých máků. Svým příspěvkem do pokladničky VFS tak podporujete nejen naše vojáky, ale nepřímo i regionální výrobce.

VFS pro svoji činnost získal 15 velkých plexisklových pokladniček od Vojenské zdravotní pojišťovny a 47 malých plastových pokladniček od Vojenského technického ústavu. Dalších 100 malých plastových pokladniček nám zapůjčila Charita Česká republika. Všem patří naše velké poděkování.

„Jménem klientů a výboru VFS děkuji všem dárcům z řad vojenské i civilní veřejnosti, stejně jako všem dobrovolníkům, kteří zabezpečili sbírku napříč celým resortem obrany i na veřejnosti. Bez jejich pomoci by se nám nepodařilo umístit všech 155 pokladniček a rozdat celkem 23 600 kusů vlčích máků. I přes dlouhodobě obtížnou situaci byla sbírka velice úspěšná. Částka přesahující jeden milion korun, kterou se podařilo při této příležitosti získat, významně podpořila konto VFS a v nastávajícím období tak výrazně umožní další pomoc vojákům a jejich rodinám v těžkých životních situacích. Nejvýznamnějším podporovatelem  letošní sbírky se stali příslušníci Vojenského zpravodajství, kteří do sbírky přispěli úctyhodnou částkou 120 520 Kč. Srdečně děkuji všem, kteří do sbírky přispěli. Nesmírně si vážím toho, jak v takových výjimečných situacích umíme táhnout za jeden provaz. Díky vám všem můžeme pomáhat,“ zhodnotila letošní sbírku předsedkyně výboru VFS brigádní generálka Lenka Šmerdová.

Fotogalerie

Nahoru