Home page > Aktuality > Táborská posádka podpořila Vojenský fond solidarity

Táborská posádka podpořila Vojenský fond solidarity

Předsedkyně výboru VFS brigádní generálka Lenka Šmerdová se ve čtvrtek 12. listopadu setkala v Táboře se starostou města Štěpánem Pavlíkem, starostou obce Dražice Lubomírem Smažíkem, velitelem Velitelství teritoria plukovníkem Antonínem Genserem a velitelem posádky podplukovníkem Pavlem Hutákem. Osobně zde převzala symbolický šek ve výši 45 054 Kč, které se podařilo získat v rámci říjnového Běhu pro válečné veterány 2020.

Charitativní akce, jejímž hlavním organizátorem zde byl štábní praporčík Jan Rek, se zúčastnilo 109 příslušníků z vojenských útvarů a zařízení v posádce Tábor a příslušníci pěší roty aktivní zálohy při Krajském vojenském velitelství České Budějovice. Společně uběhli téměř tisícovku kilometrů. Všichni běžci si rovněž zakoupili charitativní náramek a přispěli tak do vyhlášené sbírky. „Velmi si vážím tak výrazné podpory fondu v rámci této výjimečné akce, ale významné je pro mne i to, že běh spojil všechny příslušníky vojenských útvarů a zařízení, které sídlí v Táboře a blízkém okolí. Předvedli jste v tom pravém slova smyslu, co znamená táhnout za jeden provaz,“ zhodnotila generálka Šmerdová. Výraznou měrou se zapojili také podporovatelé celé akce z okolí, mezi nimiž přispěla největší částkou firma ACG nebo bývalý senátor Pavel Eybert.

Starosta Tábora Štěpán Pavlík zmínil důležitost a význam spolupráce mezi městem a armádou. Společně hovořili například o myšlence vybudování komunitního centra, které již funguje v Praze, Brně a Olomouci. Během setkání poté předala generálka Šmerdová příslušníkům 42. mechanizovaného praporu několik desítek odznaků VFS za jejich pravidelné příspěvky do fondu. “Vojenský fond solidarity mohl například pomoci s uhrazením základních životních výdajů raněných či nemocných vojáků, s doplacením hypotéky vdově po vojákovi, s úhradou hypotéky vojákovi s těžce nemocným synem, se zaplacením společného pobytu ve vojenském léčebném zařízení rodinnému příslušníkovi těžce raněného vojáka, se zajištěním chůvy pro tři sirotky v předškolním věku. Bez přispěvatelů z řad státních či soukromých firem, podniků a společností, či jednotlivců z řad vojenské i civilní veřejnosti by ale nic takového nebylo možné,” vysvětlila předsedkyně VFS.

Děkujeme vám, příslušníci táborské posádky, za vaši osobní podporu Vojenského fondu solidarity, stejně jako za aktivní účast v projektu Běh pro válečné veterány. Vaší pomoci si upřímně vážíme a i díky vám můžeme pomáhat těm, kteří se ocitnou v těžké životní situaci.

text: mjr. Miroslava Štenclová a št.prap. Jan Rek

fotografie: archív Vojenské policie Tábor a 42. mechanizovaného praporu Tábor

Fotogalerie

Nahoru