Home page > Aktuality > Sbírka ke Dni válečných veteránů

Sbírka ke Dni válečných veteránů

Vážené vojákyně, vážení vojáci, vážení zaměstnanci a zaměstnankyně resortu Ministerstva obrany, ve dnech 26.  října  – 22.  listopadu  2020 již tradičně Vojenský fond solidarity organizuje veřejnou resortní sbírku při příležitosti Dne válečných veteránů.

Mezinárodním symbolem tohoto dne je květ vlčího máku. Příspěvek do pokladničky VFS je dobrovolný a dárci za něj obdrží jako poděkování právě květ vlčího máku, kterým si mohou ozdobit uniformu nebo civilní oděv. Bližší informace o umístění putovních sbírkových pokladniček na vojenských útvarech a zařízeních získáte od vojáků – dobrovolníků, kterými jsou až na výjimky vojenští kaplani a vrchní praporčíci. V  loňském roce se takto podařilo získat rekordní částku ve výši 1 005 732 Kč. Většinou do pokladniček přispěli vojáci a  civilní zaměstnanci Ministerstva obrany, nicméně nezanedbatelnou částkou přispěla i veřejnost.

I přes současnou obtížnou situaci věříme, že také letošní sbírka bude úspěšná. Získané peníze budou připsány na účet fondu, jehož prostřednictvím pomůžete všem vojákům a vojákyním sloužícím v Armádě České republiky, u Vojenské policie, Vojenského zpravodajství, Hradní stráže a ve Vojenské kanceláři prezidenta republiky včetně příslušníků aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky.

Moc vám všem, kteří tuto akci podpoříte, děkujeme, protože díky Vám můžeme pomáhat.

předsedkyně výboru Vojenského fondu solidarity

brigádní generálka Mgr. Lenka Šmerdová

Fotogalerie

Nahoru