Home page > Aktuality > Příslušníci 14. pluku logistické podpory podpořili výjimečnou akci

Příslušníci 14. pluku logistické podpory podpořili výjimečnou akci

Ve středu 2. prosince přivítala brigádní generálka Lenka Šmerdová v prostorách Generálního štábu AČR zástupce 14. pluku logistické podpory, nadrotmistra Tomáše Sochora, který předsedkyni výboru Vojenského fondu solidarity osobně předal symbolický šek z akce Běh pro válečné veterány.

Vojáci ze 14. pluku logistické podpory podpořili akci štafetovým během v posádkách Pardubice, Klatovy a Lipník nad Bečvou. Každý běžec si jako symbolické startovné zakoupil náramek s nápisem „Běh pro válečné veterány okolo republiky 2020“, čímž přispěl částkou 50,- Kč na podporu Vojenského fondu solidarity. Náramek si mohli zakoupit i ostatní vojáci, kteří se běhu nemohli zúčastnit, aby akci mohli alespoň morálně podpořit. Na sbírkový účet Vojenského fondu solidarity byl za celý 14. pluk logistické podpory odeslán příspěvek v celkové výši 18 000,- Kč. „Upřímně děkuji vašim kolegům, že si i v této nelehké době a při plnění náročných úkolů našli čas a obětavě se zapojili do této výjimečné akce na podporu válečných veteránů a Vojenského fondu solidarity. Nesmírně si toho vážím,“ uvedla brigádní generálka Lenka Šmerdová. Nadrotmistru Sochorovi při příležitosti osobního setkání předala rovněž odznak, neboť svými finančními příspěvky dlouhodobě podporuje fond.

„Zájem o akci samotnou, a také o možnost zakoupit si náramky s logem běhu a přispět tak do fondu solidarity, nás mile překvapil, protože byly vyprodané během pár chvil. Do organizace závodu i do vlastního štafetového běhu se vojáci zapojili s nadšením a obrovským nasazením. Někteří se dokonce rozhodli běžet štafetu i dvakrát, a tak se například v Pardubicích posledního úseku štafety zúčastnila pětadvacítka běžců. Vojáci v Klatovech a Lipníku nad Bečvou si dokonce k této příležitosti nechali na vlastní náklady vyrobit trička,“ doplnil k zájmu vojáků o charitativní běh nadpraporčík Josef Šerý, vrchní praporčík 14. pluku logistické podpory.

V Pardubicích běželo celkem 32 vojáků z velitelství 14. pluku logistické podpory a 141. zásobovacího praporu po trase z kasáren Letiště Pardubice, přes Valy, Lázně Bohdaneč, Srch a Sezemice, až k památníku Zámeček. O výběru trasy, kterou vojáci absolvovali ve vojenské ústroji, rozhodla významná událost. Dnem 28. října 2020 propůjčil prezident České republiky 14. pluku logistické podpory čestný název „PLUKOVNÍKA IN MEMORIAM ALFRÉDA BARTOŠE“. A právě proto si logistici na Pardubicku zvolili trasu, která vede přes místa spojená s působením Alfréda Bartoše a skupiny SILVER A.

Vojáci ze 142. praporu si v souvislosti s přesunem běhu do domovských posádek vybrali jako náhradní trasu okolí Dragounských kasáren v Klatovech a nedalekého parku. V průběhu pátku 2. října klatovští uběhli v celkem 180 km.

Také v Lipníku nad Bečvou se v prvních dvou říjnových dnech běhalo. Vojáci ze 143. zásobovacího praporu absolvovali štafetový běh na hrad Helfštýn a zpět. Aby splnili své předsevzetí uběhnout stokilometrový úsek, museli běžci z 10 družstev v jednotlivých štafetách zvládnout trasu z Dukelských kasáren na Helfštýn a zpět v celkové délce 10, 704 km s celkovým převýšením 379 m n. m. Do běhu se zapojilo celkem 47 vojáků, někteří z nich běželi trasu dokonce opakovaně. Pokud sečteme kilometry každého běžce, pak za tyto dva dny uběhli vojáci z lipnického praporu na podporu Vojenského fondu solidarity souhrnem 652,944 km. Velitel praporu, podplukovník Pavel Crhonek, všem zúčastněným poděkoval za podporu fondu, zvláštní poděkování pak vyjádřil četaři Radku Hrnčířovi, který uběhl v těchto dvou dnech neuvěřitelných 96,336 km. Ve čtvrtek běžel společně s šesti týmy bez odpočinku téměř 65 km a zbylých 32 km si zaběhl s dalšími třemi týmy následující den.

Obdobně zabodoval i pardubický četař Zbyněk Čermák ze 141. zásobovacího praporu. Rozhodl se 100 km trasu pokořit osobně, a tak celý týden běhal každou volnou chvilku, za každého počasí, aby svého cíle dosáhl. V průběhu týdne svůj běh navíc dokumentoval a pravidelně posílal fotografie z míst, kterými běžel.

Děkujeme příslušníkům 14. pluku logistické podpory za jejich osobní nasazení a nezištnou podporu.

Díky vám můžeme pomáhat.

 

Fotogalerie

Nahoru