Home page > Aktuality > Dnes slavíme Den válečných veteránů!

Dnes slavíme Den válečných veteránů!

Vlčí mák jako symbol válečných veteránů je již tradičně spojován s básní „Na polích flanderských“. Jejím autorem je kanadský chirurg podplukovník John McCrae, který během 1. světové války sloužil na stanici první pomoci nedaleko Ypres.

Zde byl denně svědkem nesmírného lidského utrpení, avšak nejsilněji ho zasáhla tragická smrt jeho přítele, poručíka Alexise Helmera. Ten si začátkem května 1915 zapsal do svého deníku: „Noc je klidná, snad se mi podaří chvíli spát…". 

Příštího rána ho roztrhala německá mina…Jeho ostatky byly uloženy na vojenském hřbitově Essex Farm, nedaleko zmiňované stanice první pomoci, kde sloužil podplukovník McCrae. Hrůzy války však pokračovaly. O několik dní později byl tento hřbitov zcela zničen při útoku německého dělostřelectva…

Podplukovníka McCraea inspirovala tato otřesná událost k napsání snad nejslavnější válečné básně. Papír s jejím textem tehdy sice zahodil, naštěstí si ho ale kolemjdoucí důstojník všiml a zvedl ho ze země. Báseň se mu zřejmě zalíbila natolik, že ji strčil do kapsy a poslal týdeníku Punch. Ten ji 8. prosince 1915 zveřejnil pod názvem „My nebudeme spát…“. Vytouženého míru se podplukovník John McCrae bohužel nedožil. Naprosto vyčerpán válkou zemřel 28. ledna 1918 ve Francii na zápal plic…

Americkou profesorku Moinu Michael přivedla báseň „Na polích flanderských“ k myšlence učinit z květu vlčího máku poetický symbol obětí Velké války, která zasáhla celý svět. Právě díky její snaze byl symbol vlčího máku coby vzpomínky na válečné útrapy přijat vůbec poprvé v roce 1920 v USA. Mezi kanadské a britské válečné veterány pak rozšířila tuto myšlenku její francouzská následovnice Anne Guerin. Ve stejném roce se ke znaku vlčího máku přihlásila i Austrálie. V České republice slavíme Den válečných veteránů od roku 2004 a i zde se pomalu rozšiřuje tradice nošení vlčích máků na vojenských uniformách i civilních šatech. Osobně tak dáváme najevo svou podporu všem mužům a ženám, kteří bojovali a bojují za naši svobodu.

Naše vlčí máky s trikolorou se rodí ve Velkém Šenově v severních Čechách. Již pět let je pro nás vyrábí česká firma CENTROFLOR a my bychom tímto chtěli poděkovat všem jejím zaměstnancům za skvělou spolupráci. Každoročně zde pod jejich rukama „vykvete“ na 20 000 kusů máčků, které věnujeme všem dobrovolným dárcům do naší sbírky organizované právě při příležitosti oslav Dne válečných veteránů. Svým příspěvkem do pokladničky Vojenského fondu solidarity tak podporujete nejen naše vojáky, ale i regionální výrobce.

Sbírku Vojenského fondu solidarity můžete podpořit i finančním darem o libovolné výši na účet 44665522/0800, variabilní symbol 918, zpráva pro příjemce: DVV. Přispět můžete i pomocí dárcovských SMS! Pošlete SMS ve tvaru: DMS VFS 30 nebo DMS VFS 60 nebo DMS VFS na číslo: 87777

DĚKUJEME VÁM, ŽE DO TOHO JDETE S NÁMI. DÍKY VÁM MŮŽEME POMÁHAT.

Nahoru